นิยามที่ดีที่สุด
กูน่าเกลียด

ก็มึงน่าเกลียดอะ


กูน่าเกลียดเหมือนหมาอะ :>>>>