นิยามที่ดีที่สุด
กินไก่

ชนะ , ได้ที่1


กินไก่ค้าบ : กูชนะได้ที่1