กิน


1

นี่ไม่มีใครให้นิยามคำนี้จริงๆหรอ - -?

ตืดึงดึ้ง


เสนอนิยามใหม่

กิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง