นิยามที่ดีที่สุด
กิน

นี่ไม่มีใครให้นิยามคำนี้จริงๆหรอ - -?


ตืดึงดึ้ง