กำโทษ


1

ขอโทษแบบไม่รู้ว่าทำอะไรผิด , ขอโทษไว้ก่อน

A : หิวข้าวง่ะ
B : อย่าพูดกูก็หิวเหมือนกันเว้ยย
A : กำโทษกำโทษ


1

ไม่บอก

A.ควยไร
B.กำขอโทษ


เสนอนิยามใหม่

กำโทษ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง