นิยามที่ดีที่สุด
กำโทษ

ไม่บอก


A.ควยไร
B.กำขอโทษ

กำโทษ

ขอโทษแบบไม่รู้ว่าทำอะไรผิด , ขอโทษไว้ก่อน


A : หิวข้าวง่ะ
B : อย่าพูดกูก็หิวเหมือนกันเว้ยย
A : กำโทษกำโทษ