กำท่ด


2

กรรม ขอโทษ เหมือนแบบเหมือนคำอุทานอะ

อุ้ยกุไม่รุ้วกำท่ด


เสนอนิยามใหม่

กำท่ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง