นิยามที่ดีที่สุด
กาตาร์

ประเทศหนึ่งซึ่งมีสายการบินดี ได้รางวัลปี 2011 และ 2012 แต่ความจริงมันก็แค่รางวัลจากพวกรวย
กาตาร์เป็นประเทศที่มี สนามบินใหญ่แต่ดันกาก ต้องนั่งรอรถบัสไปจอดที่ transit แถมยังมีแต่แขรก อุณหภูมิค่อนค้างร้อนและมีแต่ทราย


กาตาร์ ร้อนและอีกอย่าง กากสาสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส