กิตติพงศ์


-3

คนหล่อเหลา

กิตติ = คนหล่อ พงศ์=เหลา


เสนอนิยามใหม่

กิตติพงศ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง