กิตติวุฒโฑภิกขุเสนอนิยามใหม่

กิตติวุฒโฑภิกขุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง