กะทิ


1

แปลว่า น่ารักจิ้มลิ้ม จิมิ คิคิ

แก เด็กคนนั้นโคตรกะทิอะแกร๋


เสนอนิยามใหม่

กะทิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง