นิยามที่ดีที่สุด
กะทิ

แปลว่า น่ารักจิ้มลิ้ม จิมิ คิคิ


แก เด็กคนนั้นโคตรกะทิอะแกร๋