กั้ตจัง


1

เงี่ยน

เงียน


เสนอนิยามใหม่

กั้ตจัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง