นิยามที่ดีที่สุด
กะตี้

คนเมืองกาญจน์เก่าใช้ด่าพวแรด


อีกะตี้ กลัวไม่มีผัวหรอ

กะตี้

แร่ด


อีกะตี้ = อีแร่ด