กะดอ


1

กะดอ
คือควย......ไง

ไอกะดอเล็ก ไอกะดอ


เสนอนิยามใหม่

กะดอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง