นิยามที่ดีที่สุด
กะดอ

กะดอ
คือควย......ไง


ไอกะดอเล็ก ไอกะดอ