นิยามที่ดีที่สุด
กดไลค์

พฤติกรรมที่มีอิทธิพลมาจากการเล่นเฟซบุ๊ค จะใช้แสดงความชื่นชม นิยม คนหรือคำพูดที่ชอบ


สวยๆ อย่างนี้ขอกดไลค์นะ
เจ๋งว่ะ! กดไลค์ได้ป่ะ

กดไลค์

ฆ่า9ตัวติดต่อกันโดยไม่ตาย


God Like!

กดไลค์

น่ารักเวอร์


เวอร์ๆๆๆๆๆๆๆ