นิยามที่ดีที่สุด
โก๋ดง

เถื่อน


นี้มันโก๋ดงชัด

โก๋ดง

พวกแต่งตัวบ้านนอกไม่ทันสมัย ขับรถเก่า หน้าตาเถื่อนๆ


ไอ้นี่มันแต่งตัวโก๋ดงชัดๆ