โกดำ ข้าวมันไก่


1

ร้านข้าวมันไก่ โกดำ

ร้านโคตรอินดี้ ต้องไปชิมกัน


เสนอนิยามใหม่

โกดำ ข้าวมันไก่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง