นิยามที่ดีที่สุด
โกดำ ข้าวมันไก่

ร้านข้าวมันไก่ โกดำ


ร้านโคตรอินดี้ ต้องไปชิมกัน