นิยามที่ดีที่สุด
กัด

กัด หมายถึง คนที่ชอบทะเลาะกัน แล้วไม่มีฝ่ายไหนยอมแพ้ เปรียบเทียบกับหมาที่ชอบกัดกัน แต่เชื่อไหมครับ มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับหม่ เช่น เห่า หมา ฯลฯ


คนสองคนกำลังกัดกันอยู่

กัด

Ajajahah


a bb กัด อ