นิยามที่ดีที่สุด
กด

= กฎ
「อาจจะมีทักษะการพูดไทยดีกว่าการเขียนไทย」


"ถ่ายทอดสด ประกาศกด อัยการศึก ทาง ไทพีบีเอส" 「danujedi ‏@danujedi1 @ 20/5/2557」