ก็ด้ะ


1

แปลว่า ก็ได้ สมัยนี้เค้าพูดกัน

ผมไม่ท้อละ ลุยต่อก็ด้ะ


เสนอนิยามใหม่

ก็ด้ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง