นิยามที่ดีที่สุด
ก็ด้ะ

แปลว่า ก็ได้ สมัยนี้เค้าพูดกัน


ผมไม่ท้อละ ลุยต่อก็ด้ะ