นิยามที่ดีที่สุด
กดช

ชื่อย่อของวง Golden child (อ่านว่า โกลเด้นชายด์)


กดช.คือเทพเจ้าส่งมาเกิด