นิยามที่ดีที่สุด
กะดึ้บ

ขยับ เคลื่อนไหว กะดึ้บๆ เหมือน หนอน


ช่วยกะดึ้บไปข้างหน่อยได้ไหม
กะดึ้บไปข้างหน้าหน่อยได้เปล่า?