กะดึ้บ


1

ขยับ เคลื่อนไหว กะดึ้บๆ เหมือน หนอน

ช่วยกะดึ้บไปข้างหน่อยได้ไหม
กะดึ้บไปข้างหน้าหน่อยได้เปล่า?


เสนอนิยามใหม่

กะดึ้บ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง