กต


1

กวนตีน.

กต. ย่อมาจาก กวนตีน


เสนอนิยามใหม่

กต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง