กัน


4

หนึ่งในแก๊ง อสรพิษ ที่อยู่ด้วยกันแล้วต้องปล่อยคำพูดจิกกัดกันตลอด

อสรพิษจงเจริญ


1

ขี้หี

ขี้หีกุนิ


เสนอนิยามใหม่

กัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง