นิยามที่ดีที่สุด
กินกาแฟ

การไปอะจื๊ดๆกันของกลุ่มเกย์ สามารถเชื่อมโยงกับคำว่า คอกาแฟ หมายถึงผู้ที่เป็นเกย์


ก:เธอไปกินกาแฟกันมั๊ย
ข:ไม่อะครับ พอดีไม่ใช่คอกาแฟ