นิยามที่ดีที่สุด
ชางโจ

มันเน่กล้ามปูอู้วหู้วเทพซ่าส์
มันเน่จริงที่โดนเเย่งซีน


ย๊าาาาาาาาาาาาาาาาา !