ชางโจ


1

มันเน่กล้ามปูอู้วหู้วเทพซ่าส์
มันเน่จริงที่โดนเเย่งซีน

ย๊าาาาาาาาาาาาาาาาา !


เสนอนิยามใหม่

ชางโจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง