ชั้งกี้


1

เเปลว่า ลอก

มึงชั้งกี้กับกูไหมเเสรด


เสนอนิยามใหม่

ชั้งกี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง