นิยามที่ดีที่สุด
ชั้งกี้

เเปลว่า ลอก


มึงชั้งกี้กับกูไหมเเสรด