ชาง


3

สารตั้งต้นของ " ชางเหลียง "

วืดอีกแล้ว


3

ติดหรู BMW NTR นิมิตใหม่

พวกแดกตาบั๊กแม่งอำมาตย์ว่ะ เดี๋ยวกูไปแดกโคโค่ก่อน /me ซิ่ง BMW จากนิมิตใหม่ไป NTR สาวคอสเพลย์


เสนอนิยามใหม่

ชาง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง