นิยามที่ดีที่สุด
ชง

มาจากคำว่าเชียร์ หรือสนับสนุน


เฮ้ย กูชงคู่โน่ริทว่ะ

ชง

มากจากคำว่า"ชาย" เอาไว้เรียกสรรพนามเพศผู้


A:มากับใครหรอ?
B:มากับชง