นิยามที่ดีที่สุด
เช็กเวล

(กริยา) การช่วยตัวเอง หรือ การ "ชักว่าว"


เดี๋ยวมา ไปเช็กเวลก่อน