ชุกกุหลามเปิร์ฟ


1

คำอุทานใช้เรียกหรือทักทายเพื่อน

เกิ้วว ชุกกุหลาม ไปไหน ชุกหลาม ชุกหลาม ชุกกุหลามเปิร์ฟ


เสนอนิยามใหม่

ชุกกุหลามเปิร์ฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง