นิยามที่ดีที่สุด
ชุกกุหลามเปิร์ฟ

คำอุทานใช้เรียกหรือทักทายเพื่อน


เกิ้วว ชุกกุหลาม ไปไหน ชุกหลาม ชุกหลาม ชุกกุหลามเปิร์ฟ