นิยามที่ดีที่สุด
ชิ้ก

เก๋ เท่ มีสไตล์


เห้ย ยายขายถ่าน ข้างบ้านกูแต่งตัว โคตรชิ้กอ้า