ชู้


2

บุคคลที่สาม สี่ ห้า ที่เข้าแทรกตรงกลางระหว่างความรักของคนสองคน

ปะ...ปะ...ปะ...ป่าว เจ้าชู้~
ก็เธอนะน่าเอ็นดู


เสนอนิยามใหม่

ชู้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง