นิยามที่ดีที่สุด
ชู้

บุคคลที่สาม สี่ ห้า ที่เข้าแทรกตรงกลางระหว่างความรักของคนสองคน


ปะ...ปะ...ปะ...ป่าว เจ้าชู้~
ก็เธอนะน่าเอ็นดู