นิยามที่ดีที่สุด
เฉลียง

มิติมโนพิเศษของแอดมินเชาวัฒณ์ ที่วิ่งทะลุไปมา

ความจริงก็คือ มโนน่ะแหละ หลงวนไปมาอยู่ในนั้น


ไอสัด สมองมึงมันเฉลียงพิศวงหรือไง