เฉลียง


0

มิติมโนพิเศษของแอดมินเชาวัฒณ์ ที่วิ่งทะลุไปมา

ความจริงก็คือ มโนน่ะแหละ หลงวนไปมาอยู่ในนั้น

ไอสัด สมองมึงมันเฉลียงพิศวงหรือไง


เสนอนิยามใหม่

เฉลียง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง