โฉบ


3

วิธีการล่าเหยื่อของช้างโดยการร่อนมาเหนือศีรษะแล้วตัดตั้งแต่ส่วนคอขึ้นไป

ช้างเป็นสัตว์กินเลือดล่าเหยื่อโดยการโฉบอย่างรวดเร็ว


เสนอนิยามใหม่

โฉบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง