นิยามที่ดีที่สุด
โฉบ

วิธีการล่าเหยื่อของช้างโดยการร่อนมาเหนือศีรษะแล้วตัดตั้งแต่ส่วนคอขึ้นไป


ช้างเป็นสัตว์กินเลือดล่าเหยื่อโดยการโฉบอย่างรวดเร็ว