ฉันรักเธอ


1

จริงๆแล้วแปลว่า กูอยากเย็ดมึง

ฉันรักเธอนะ

ปิดไฟ


-2

บีม

ฉันรักเธอ


เสนอนิยามใหม่

ฉันรักเธอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง