นิยามที่ดีที่สุด
ฉันร็อค

เกิดจากการพิมพ์คำหยาบว่ากูร็อคในเว็ปบอร์ดบางเว็ปไม่ได้ จึงมีการเปลี่ยนเสียงให้ดูสุภาพขึ้นเพื่อความสะดวกในการพิมพ์


ฉันร็อคนะยะ \m/