ฉันร็อค


14

เกิดจากการพิมพ์คำหยาบว่ากูร็อคในเว็ปบอร์ดบางเว็ปไม่ได้ จึงมีการเปลี่ยนเสียงให้ดูสุภาพขึ้นเพื่อความสะดวกในการพิมพ์

ฉันร็อคนะยะ \m/


เสนอนิยามใหม่

ฉันร็อค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง