เฉิ่ม


1

เชย หรือทำอะไรไม่ทันคน

เธอนี้เฉิมจริง ๆ


เสนอนิยามใหม่

เฉิ่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง