นิยามที่ดีที่สุด
เฉิ่ม

เชย หรือทำอะไรไม่ทันคน


เธอนี้เฉิมจริง ๆ