นิยามที่ดีที่สุด
เฉยี่ห์

คำอุทานหรือคำพูดที่พูดออกมาด้วยความตกใจ โกรธ หรือขยะแขยง


เฉยี่ห์ สกปรก