เฉยี่ห์


1

คำอุทานหรือคำพูดที่พูดออกมาด้วยความตกใจ โกรธ หรือขยะแขยง

เฉยี่ห์ สกปรก


เสนอนิยามใหม่

เฉยี่ห์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง