ฉิม


1

สวย น่ารัก เก่ง ฉลาด

เธอน่ารัก >


เสนอนิยามใหม่

ฉิม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง