นิยามที่ดีที่สุด
ฉิม

สวย น่ารัก เก่ง ฉลาด


เธอน่ารัก >