นิยามที่ดีที่สุด
ฉัน

ฉัน คือ คนๆหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จิง กำลังนั่งนอนเดินกระโดดอ่านนี้อยู่


ฉันอ่าน ฉันเดิน ฉันบิน ฉันขาว ฉันข้าว ฉันข่าว