ฉัน


1

ฉัน คือ คนๆหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จิง กำลังนั่งนอนเดินกระโดดอ่านนี้อยู่

ฉันอ่าน ฉันเดิน ฉันบิน ฉันขาว ฉันข้าว ฉันข่าว


เสนอนิยามใหม่

ฉัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง