เเฉด


1

"เเฉด"เป็นคำของวัยรุ่นในภาคใต้ ซึ่งเเปลว่า (ขาดหุ้น)

"เเฉด"จิงไอเด็กเปด


เสนอนิยามใหม่

เเฉด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง