นิยามที่ดีที่สุด
เเฉด

"เเฉด"เป็นคำของวัยรุ่นในภาคใต้ ซึ่งเเปลว่า (ขาดหุ้น)


"เเฉด"จิงไอเด็กเปด