โฉกกาฬี


3

เด็กผู้หญิงในภาษาฮินดู

-


เสนอนิยามใหม่

โฉกกาฬี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง