นิยามที่ดีที่สุด
โฉกกาฬี

เด็กผู้หญิงในภาษาฮินดู


-