เจโฮป


1

-มนุษย์ซุปเปอร์เกรียน
-เต้นเก่ง
-มีสติ0.1%

โฮปมีสติ0.1%


เสนอนิยามใหม่

เจโฮป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง