นิยามที่ดีที่สุด
เจโฮป

-มนุษย์ซุปเปอร์เกรียน
-เต้นเก่ง
-มีสติ0.1%


โฮปมีสติ0.1%