จอห์น


3

พ่อของเนลสัน ฮาวฮ์

จอห์นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ควย


2

ตัวเหี้ยตัวหนึ่งทีทิ้งผู้หญิงคนนึงอย่างไม่ใยดี

จอห์นเหี้ยมาก


เสนอนิยามใหม่

จอห์น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง