นิยามที่ดีที่สุด
จอห์น

พ่อของเนลสัน ฮาวฮ์


จอห์นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ควย

จอห์น

ตัวเหี้ยตัวหนึ่งทีทิ้งผู้หญิงคนนึงอย่างไม่ใยดี


จอห์นเหี้ยมาก