จอยอยอ


1

คำย่อมาจากคำว่า ใจเย็นๆ

จอยอยอนะเพื่อน


เสนอนิยามใหม่

จอยอยอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง