นิยามที่ดีที่สุด
จอยอยอ

คำย่อมาจากคำว่า ใจเย็นๆ


จอยอยอนะเพื่อน