นิยามที่ดีที่สุด
จะโอย

ตกกระใจและเจ็บตัวไปพร้อมๆกัน


เดินมาโดนบอลเต๊ะอัดตกใจ จะโอย