จีเอ็ม


1

(GM) ย่อมาจาก Game Manager

เฮ้ย! ระวังจีเอ็ม!


เสนอนิยามใหม่

จีเอ็ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง