นิยามที่ดีที่สุด
จีเอ็ม

(GM) ย่อมาจาก Game Manager


เฮ้ย! ระวังจีเอ็ม!