นิยามที่ดีที่สุด
จอบอ

จบ .... ♥


พรุ่งนี้ไป รร. เอาหนังสือมาด้วย .. จอบอ

จอบอ

คำนำ


จอแบน

จอบอ

คำย่ออีกคำหนึ่งแปลว่า จุงเบย


น่ารักจอบอ แฟนใครหว่า กูงงเว้ยสาส

จอบอ

คำย่อมาจาก จอแบน


อยากดูจอบอ ซื้อให้หน่อย

จอบอ

ดพเ


หฟำดพ