นิยามที่ดีที่สุด
จอบ

ฟันอิวู มักเน่สุดสะดิ้ง(?)แห่งโบพือ เป็นที่รักของลุงดงและเป็นเมนของเบพือหลายๆคน อย่าไปแซะมันมาก ระวังมันเอาจอบเฉาะหน้าเอา #หลบเกิบเมนวู


เย้ย พวกมึงยืมฟันอิวูมาขุดดินหน่อยเด้ะ #ห๊ะ???