จอบ


1

ฟันอิวู มักเน่สุดสะดิ้ง(?)แห่งโบพือ เป็นที่รักของลุงดงและเป็นเมนของเบพือหลายๆคน อย่าไปแซะมันมาก ระวังมันเอาจอบเฉาะหน้าเอา #หลบเกิบเมนวู

เย้ย พวกมึงยืมฟันอิวูมาขุดดินหน่อยเด้ะ #ห๊ะ???


เสนอนิยามใหม่

จอบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง