นิยามที่ดีที่สุด
จ้อบ

เสียงเพี้ยนมาจากคำวา ชอบ


กูเห็นปลานีโม่ กูจ้อบอ่ะ