จ้อบ


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำวา ชอบ

กูเห็นปลานีโม่ กูจ้อบอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

จ้อบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง