จอม


1

เด็กหลอดแก้วชนิดหนึ่ง

น้องชายฉันจอมมากอะแกร๋ คือระ


เสนอนิยามใหม่

จอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง