นิยามที่ดีที่สุด
จอม

เด็กหลอดแก้วชนิดหนึ่ง


น้องชายฉันจอมมากอะแกร๋ คือระ